Safety / Risk Assessment

 

Do you work in an industry where safety is important?  Would you like to reduce accidents and rule violations?

t+b solutions has assessment tools to help find those people who are safer and less of a risk to your organisation.  On-the-job accidents are a major source of unnecessary human misery and business expense, and companies have a moral and fiduciary responsibility to reduce them.  Research shows that some people tend to engage in unsafe behaviour at work due to carelessness, recklessness, rebelliousness, and other reasons.   In time, these behaviours increase the possibility of on-the-job accidents.

Research also shows that unsafe work behaviour is not a unitary concept—several distinct themes underlie this behaviour.  Finally, research indicates that it is possible to develop valid psychometric measures of these themes.

Interested in Safety/Risk assessment? Like to know more?

Just click HERE

 

 

 

 

  

สายงานของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ การลดอุบัติเหตุและการฝ่าฝืนกฏระเบียบเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่า

ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์ มีเครื่องมือประเมินผล ที่สามารถช่วยคุณเฟ้นหาคนที่อยู่ในข่ายปลอดภัยและมีภาวะเสี่ยงน้อยสำหรับ องค์กรของท่าน อุบัติเหตุในการทำงานเป็นสาเหตุหลักของเหตุสลดใจและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ ไม่ควรเกิดขึ้น บริษัทมีจรรยาและความรับผิดชอบตามหน้าที่ในการที่จะลดความเสี่ยงและ อุบัติเหตุเหล่านี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความ ไม่ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากการขาดความระมัดระวัง ความสะเพร่า ความดื้อรั้น และเหตุผลอื่นๆ  ซึ่งไม่ช้าก็เร็ว พฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมไม่ปลอดภัยไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกัน เสมอไป หากแต่มีบริบทและสภาพการณ์ที่แตกต่างหลากหลายเป็นพื้นฐานซึ่งก่อให้เกิด พฤติกรรมเหล่านี้ ในที่สุดผลการวิจัยยังบ่งชี้อีกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาการวัดผลทาง จิตวิทยาของบริบทและสภาพการณ์ต่างๆเหล่านี้

หากคุณสนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยง เพียงคลิก ที่นี่ ทีมที่ปรึกษาของเราจะติดต่อกลับมายังท่านเพื่อให้รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có làm việc trong một ngành công nghiệp nơi xem an toàn là điều quan trọng? Bạn có  muốn giảm thiểu các tai nạn và những sự vi phạm luật lệ?

t+b solutions có các công cụ đánh giá giúp bạn tìm ra những người làm việc an toàn hơn và ít rủi ro hơn cho tổ chức của bạn. Những tai nạn trong khi làm việc là nguồn gốc chính của sự bất hạnh của con người và sự chi tiêu không cần thiết của doanh nghiệp, và các công ty có trách nhiệm về mặt tinh thần và ủy thác trong việc tiết giảm các tai nạn này. Nghiên cứu cho thấy có một số người có khuynh hướng dấn thân vào hành vi không an toàn khi làm việc do tính cẩu thả, liều lĩnh, hay chống đối, và các nguyên nhân khác. Đúng lúc, những hành vi này làm gia tăng khả năng gặp tai nạn trong khi làm việc.

Nghiên cứu còn cho thấy hành vi không an toàn khi làm việc không phải là một khái niệm thống nhất – có nhiều chủ đề khác nhau làm nền tảng cho hành vi này. Cuối cùng, nghiên cứu chỉ ra có khả năng phát triển các  biện pháp đo nghiệm tinh thần vững chắc cho các chủ đề này.

Quan tâm đến việc đánh giá An toàn /Rủi ro? Muốn biết thêm?

Chỉ cần nhấp vào  ĐÂY