Organisational Fit Assessment

Have you ever noticed how some people just seem to fit into an organisation and others never seem comfortable?

In order to select the best employees for your organisation and retain them, an important part of the selection process should be finding people who will fit the organisation.

t+b solutions has assessment tools that allow you to identify those people who are more likely to fit into the organisation, to be more comfortable with the corporate culture, resulting in better retention and employee satisfaction.

Interested in organisational fit assessment?

Like to learn more?

Simply click HERE, and one of our consultants will contact you to discuss your need (s).

 

 

 ท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าเหตุใดพนักงานบางคนจึงดูเข้ากันได้ดีกับองค์กร ในขณะที่บางคนกลับไม่เป็นเช่นนั้น

เพื่อที่จะคัดเลือกพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณและเพื่อรักษา พนักงานเหล่านี้เอาไว้ ส่วนสำคัญของขั้นตอนการคัดสรรก็คือเราควรจะหาคนที่ มีความเหมาะสมและเข้ากับองค์กรได้ดี

ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์ มีเครื่องมือในการประเมินที่จะช่วยให้คุณสามารถเฟ้นหาคนที่มีแนวโน้มว่ามี ความเหมาะสมกับองค์กร และจะสามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ซึ่งจะทำให้ความพึงพอใจของพนักงานดีขึ้นและสามารถลดการลาออกของพนักงานได้

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ ทีมที่ปรึกษาของเราจะติดต่อท่านเพื่อพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของท่าน

 

 

 

 

 

 

Bạn có bao giờ nhận thấy có một số người có vẻ rất phù hợp với một tổ chức trong khi có những người khác lại không bao giờ thoải mái trong tổ chức ấy?

Để có thể chọn được những nhân viên giỏi nhất cho tổ chức của bạn và giữ được họ, một phần quan trọng của qui trình tuyển chọn là phải tìm được những người phù hợp với tổ chức.

t+b solutions có các công cụ đánh giá giúp bạn tìm ra những người xem ra phù hợp hơn trong tổ chức, thoải mái hơn với nền văn hóa công ty, dẫn đến sự gắn bó tốt hơn và sự hài lòng của nhân viên.

Quan tâm đến việc đánh giá phù hợp tổ chức?

Muốn biết thêm?

Đơn giản nhấp vào ĐÂY, thì một trong các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về (các) nhu cầu của bạn.