การประเมินและการพัฒนาภาวะผู้นำ

 

การประเมินศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการพัฒนาศักยภาพนั้นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต่างก็ให้ ความสำคัญ ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์ มีเครื่องมือมากมายที่จะสามารถช่วยเหลือคุณ เรามีเครื่องมือประเมินเชิงจิตวิทยาที่เหมาะสำหรับประเมินการเป็นผู้นำในด้านต่อไปนี้

  • ความรู้สึกหรือความประทับใจที่ผู้อื่นมีต่อบุคคลนั้นเป็นอย่างไร และความรู้สึกหรือความประทับใจเหล่านี้จะสามารถพัฒนาให้เป็นไปตามขีดความสามารถที่องค์กรปรารถนาได้หรือไม่
  • บุคคลนั้นมีมุมมองต่อโลกอย่างไรและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรเมื่อพวกเขาตกอยู่ในภาวะตึงเครียด มีแนวโน้มอะไรที่อาจรบกวนความสามารถของพวกเขาในการสร้างทีมงาน หรืออาจทำให้สายอาชีพของพวกเขาหยุดชะงัก
  • สิ่งที่สามารถจูงใจบุคคลคนนี้ได้คืออะไร เขาจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบใดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยคุณได้หรือไม่

ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์ มีเครื่องมือประเมินผลแบบ 180 องศา และ 360 องศาที่จะช่วยในการประเมินความเป็นผู้นำและ ประเมินผลงาน

หากท่านต้องการเครื่องมือประเมิน 180 องศา หรือ 360 องศา ติดต่อเราได้ ที่นี่

เราจัดทำรายงานที่จะเชื่อมโยงกับเครื่องมือข้างต้น ให้การแนะนำด้วยตัวเอง ขั้นตอนการวางแผนความเข้าใจสำหรับการพัฒนาสายอาชีพของแต่ละบุคคล

หากท่านมีความสนใจในเครื่องมือพัฒนาการสอนงาน เพียงคลิก ที่นี่ ทีมที่ปรึกษาของเราจะติดต่อท่านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการของท่าน

โทร +66 2 7437417-9 Email: thai@tandbsolutions.com

specializing in organizational performance improvement